fbpx

Magický Jeruzalém – co navštívit a neminout?

Autem míříme po dálnici na východ a za sebou necháváme moderní Tel Aviv. Pobřežní rovina se pomalu zvedá a na dohled Jeruzalému hledíme na mohutné kopce i příkré srázy, mezi kterými se město rozprostírá. Ubytování máme zařízené přes AirBnB kousek od centra, necháváme tedy auto zaparkované a vydáváme se po stopách téměř 2000 let starého příběhu, který natolik ovlivnil světové dějiny.

Návštěva jeruzalémského Starého města je opravdovým návratem do dob, kdy se formovala přední světová náboženství. Procházíte se místy, kudy Ježíš nesl na rameni kříž, kde byl ukřižován a následně pohřben. V těsném sousedství Chrámu Božího hrobu se k nebi tyčí štíhlé minarety mešity, o pár ulic dál od muslimské čtvrti se rozkládá čtvrť židovská se světoznámou Zdí nářků. Těžko na světě hledat místo, kde se na ploše 1 km² setkávají všechna hlavní světová náboženství, aniž by mezi nimi docházelo ke svárům a nenávisti.

Zeď nářků
Zeď nářků je nejposvátnější židovské místo na světě. Jedná se o zbytek vnějších hradeb jeruzalémského Chrámu, který byl po nájezdu Římanů  v roce 70 n.l. zničen.
Její český název je převzat od Arabů, kteří ji takto pojmenovali podle Židů, kteří sem chodili oplakávat torzo svého svatostánku.
Ke Zdi putuje mnoho poutníků z celého světa, aby se zde pomodlili. Svá přání a modlitby často vypisují na papírek, který vsunou do mezery mezi jednotlivými kameny. I my jsme zde své přání zanechali.
Když do židovského města vstupujete, připravte se na bezpečnostní kontroly a pohledy desítek ozbrojených vojáků.
Ke Zdi mají oddělený přístup muži a ženy.
Chrám Božího hrobu

Chrám Božího hrobu byl vystaven v místech, kde byl podle Nového zákona ukřižován Ježíš Kristus. Pro křesťany z celého světa je to spolu Betlémem nejdůležitějším poutním místem.

Za vstupem do Chrámu se nachází Kámen posledního pomazání, deska z růžového mramoru, na které bylo údajně položeno a pomazáno tělo ukřižovaného Ježíše Krista před uložením do hrobu.

Podle pověsti zde oplakávala smrt svého syna Panna Maria. Dnes se kamene dotýkají a líbají stovky věřících a pokládají na něj různé předměty s vidinou požehnání. Moderní doba s sebou přináší i moderní řešení – nejčastěji jsme tak viděli poutníky s igelitovými taškami napěchovanými křesťanskými suvenýry a symboly.. jestli požehnání působí i přes igelit, nevíme . 🙂

Samotný Boží hrob najdeme v malé svatyni uvnitř chrámu. Tato svatyně má dvě kaple, Andělskou, ve které podle evangelií seděl anděl zvěstující Ježíšovo vzkříšení a druhá – vlastní pohřební komora, kde mělo být uloženo tělo Ježíše Krista.

Chrám jsme navštívili dvakrát. Jednou během dne, kdy se v rozlehlých prostorách tísní stovky turistů, a podruhé až po západu slunce, kdy se majestátní interiér vylidní a mihotavé světlo svící a lamp spolu s těžkou vůní kadidel dodá výzdobě i architektonickým prvkům, sochám a obrazům tajemnou všeobjímající atmosféru. A nemusíte být víru praktikující křesťané, abyste pod klenbou chrámu cítili zvláštní sváteční pocit i jakousi tíhu, která se vás zmocní, uvědomíte-li si, co vše se zde kdysi odehrálo.

Olivová hora

Vrcholek hory, kam chodil Ježíš Kristus rozjímat, leží na dohled mohutným hradbám Starého města. Na jejích svazích dnes najdete největší židovský hřbitov na světě.

Určitě si najděte chvíli a za svitu posledních paprsků zapadajícího slunce, které se odrážejí ve zlaté kupoli Skalního dómu, se rozhlédněte přes údolí. Ruch centra vystřídá klid a vy si tak můžete v tichosti utřídit myšlenky a zážitky z míst, která jste během dne navštívili.

The First Station

Z rozvojem města koncem 19. století bylo třeba zřídit levnou a rychlou možnost přepravy z Jaffy, starobylého přístavu, jenž je součástí Tel Avivu, do Jeruzaléma. Začalo se proto se stavbou železnice. Bývalá železniční stanice The First Station (První Stanice) ležící na dohled od Starého města už nyní neslouží svému původnímu účelu, ale byla přebudována na kulturní centrum plné restaurací, hřišť pro děti, stánků, kde mohou místní i turisté trávit volný čas. Prostor je citlivě zrekonstruován tak, že stále zachovává ráz vlakové stanice i s kolejemi a odkazuje na svůj původní účel.

Po celodenním průzkumu města mezi davy turistů je večeře ve First Station příjemným a klidným rozptýlením.

Me´a Še´arim

Ultraortodoxní židovská čtvrť, kde se zastavil čas někdy v minulém století – a to doslova. Jestli chcete zažít pravou cestu do minulosti, své kroky směřujte právě sem, daleko od turistických tras. Nezapomeňte na vhodný oděv a pokud se odhodláte fotit, tak pouze velmi diskrétně.

Židé si zde zachovávají své tradice a zvyky v prapůvodní podobě a rozhodně se nesmíří s tím, že si je jako turista s pobaveným výrazem ve tváři z blízka fotíte. Pokud budete respektovat pravidla, která jsou mimochodem před vstupem do čtvrti vypsána na informační tabuli, ocitnete se v jedinečném a pro nás mnohdy zvláštním světě, kde si budete připadat tak trochu nepatřičně. A pokud by vám přišlo, že jste pro kolemjdoucí snad až neviditelní, tak nejste daleko od pravdy. Židé zde žijí v uzavřené a pevně semknuté komunitě a vetřelec je pro ně návštěvník-pozorovatel, se kterým jen velmi těžko naváží byť pouze oční kontakt. Tak se procházejte, dívejte kolem sebe, objevujte, ale nerušte a nezasahujte do dění kolem – takovou zkušenost jinde na světě neprožijete.

Více fotografií ze čtvrti Me´a Še´arim najdete v našem článku.

Betlém

Místo narození Ježíše Krista se nachází přibližně 10 km jižně od Jeruzaléma na palestinském území. My parkujeme auto na izraelském straně, přes přísně střeženou hranici přecházíme pěšky a bereme si taxi, které nás dopraví až k chrámu.

Do prostor Chrámu Narození se dostanete skrz Bránu pokory, která má výšku pouze 120 cm, a při vstupu se tedy každý dospělý musí patřičně přihrbit, aby se po překročení mohutného prahu ocitnul v předsálí tohoto posvátného prostoru. Ale nejde jen o projevení úcty a pokory, ale především o obranný prvek, kterým křižáci bránili vstup do interiérů chrámu.
Samotné místo zrození Ježíše se nachází v Jeskyni Narození pod oltářem hlavní lodi. Vstupujete po úzkém schodišti do stísněných prostor provoněných kadidlem, dotýkáte se začouzených stěn jeskyně, až se před vámi otevře malá přízemní komůrka dlážděná mramorem – místo, pro které stovky poutníků den co den míří stejně jako vy právě sem.
Určitě nezůstávejte jen u prohlídky Chrámu, ale vydejte se jednou z úzkých uliček na průzkum města. Už na první pohled jsou patrné rozdíly mezi Izraelskou a Palestinskou částí území, ale nebojte – i zde jsou lidé vstřícní, ochotní a milí.
Než opět překonáte přísně střežený checkpoint, projděte se podél vysoké betonové zdi striktně oddělující obě znesvářené strany. Najde zde mimo jiné i graffiti proslulého Banksyho, který na dohled provozuje svůj The Walled Off Hotel.
Do našeho seznamu ještě přidáváme místa, která jsme bohužel z časových nebo jiných důvodů nenavštívili, ale pokud se do Jeruzaléma vydáte, rozhodně je stojí za to navštívit:
Chrámová hora

Nejposvátnější místo judaismu a třetí nejposvátnější místo islámu leží ve Starém městě. Část stěny Chrámové hory tvoří Zeď nářků a na vrcholu můžete obdivovat Skalní dóm a mešitu al- Aksá.

Vstup pro nemuslimy na Chrámovou horu je značně regulován a z důvodu probíhajícího Ramadánu jsme se sem nedostali.

Výsledek obrázku pro chrámová hora

Skalní dóm

Je islámská svatyně v centru Chrámové hory a je asi nejznámější pamětihodností Jeruzaléma.

Muslimové věří, že skála v centru Dómu je tatáž, po níž vystoupal Mohamed na Noční cestu do nebe, v judaismu je skála místem, kde Abrahám podstoupil zkoušku, která měla prověřit jeho oddanost Bohu tím, že měl obětovat svého syna Izáka.

Výsledek obrázku pro skalní dom

Během historie se stala terčem útoků různých a roce 1988 byla obnovena zlatá kopule díky daru 8,2 milionu dolarů od jordánského krále Husajna, který prodal jeden ze svých londýnských domů, aby mohl financovat požadovaných 80 kilogramů zlata.

Návštěvníci mají přístup do Skalního dómu mimo pátky a muslimské svátky vždy mezi 7:30-10 ráno a 12:30 – 13:30. Vstup je skrz krytý dřevěný ochoz vedle zabezpečeného vstupu k Západní zdi.

Muzeum holocaustu Jad vašem

Památník, který mapuje historii židovského národa v období holokaustu, uctívá památku židovských obětí a předání odkazu holokaustu dalším generacím.

https://www.yadvashem.org/about/yad-vashem.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Scroll to top